Online banking Korisnički centar 011 30 11 555
Online banking

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Kratke informacije o službi za investicione usluge i aktivnosti koja posluje u okviru naše Banke

Poslovi sa hartijama od vrednosti u našoj Banci

Naša Banka je prva strana banka u Srbiji koja je dobila dozvolu za sve vrste poslovanja na lokalnom finansijskom tržištu. Član je:

  • Beogradske berze a.d. Beograd
  • Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti
  • Fonda za zaštitu investitora

Služba za investicione usluge i aktivnosti

Služba za investicione usluge i aktivnosti, kao posebna organizaciona celina u okviru Banke, je formirana 2004. godine. Služba ima posvećeni i iskusni tim koji je u stanju da klijentima pruži brzu i kvalitetnu uslugu. U redovne aktivnosti Službe spada pružanje investicionih usluga trećim licima (fizička ili pravna lica) u vezi sa različitim finansijskim instrumentima.

Dokumentacija

U nastavku su priložena osnovna dokumenta i druge bitne informacije koje mogu biti od pomoći klijentima koji su zainteresovani za usluge koje nudi Služba za investicione usluge i aktivnosti. Za sve dodatne informacije ili objašnjenja možete da kontaktirate Službu telefonom ili na službenu e-mail adresu.

Pravila ponašanja i prateća akta, koja čine sastavni deo ovih Pravila, kao i novi Pravilnik o tarifi, primenjuju se od 09.02.2016. godine.

Pravilnici ponašanja i prateća akta
Obaveštenje – Profesionalni klijent
Obaveštenje – Mali klijent
Pravilnik o tarifi
Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprečavanje manipulacija na tržištu kapitala
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o informacionim sistemima
Pravila ponašanja pri pružanju inv.usluga
Politika upravljanja sukobom interesa
Politika o razvrstavanju klijenata
Politika izvršenja naloga
Politika identifikovanja operativnog rizika i preventivne mere
Korisničko uputstvo za prijem naloga telefonom
Informacije koje se pružaju malim klijentima
Fond za zaštitu investitora – Informacije

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Možete nas pozvati radnim danima od 9 do 17 časova

+ 381 11 3019 785

Popunite polja forme


0/36

0/36


Vidi pravila

acceptanceaccept

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore