Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Usluge istraživanja i izrade strategije

Finansijska tržišta su tesno povezana sa ekonomijom. Timovi za istraživanje i strategiju analiziraju makroekonomske trendove kako bi definisali globalni ekonomski scenario.

Finansijska tržišta su tesno povezana sa ekonomijom. Cena finansijskih sredstava uključuje informacije o poslovnom ciklusu, relativnoj vrednosti finansijske imovine, i percepciji investitora o ekonomskim pokazateljima.

Iz tog razloga, naš investicioni savetnik sarađuje sa vašim privatnim bankarom. Kombinovanjem inovacija i dinamizma, naši lokalni i međunarodni eksperti izrađuju i pružaju rešenja prilagođena vama, u skladu sa vašim investicionim ciljevima i izgledima na tržištu.

Benefit od ekspertize grupe

Uvid u lokalne makroekonomske prilike

Investicioni proizvodi & rešenja

Biramo najadekvatnije investiciono rešenja za vas. Investicioni proizvodi i rešenja na domaćem i inostranom tržištu.

Saznajte više

Trgovanje na tržištima kapitala

Potreban vam je stil Privatnog bankarstva koji zadovoljava vaše potrebe? Svoj portfolio možete izgraditi na raznim klasama proizvoda na različitim tržištima.

Saznajte više

Dnevno bankarstvo

Odlična usluga za vaše svakodnevne finansijske aktivnosti. Izaberite rešenja koja vam najviše odgovaraju.

Saznajte više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore