Online banking Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Online banking

Investicioni proizvodi & rešenja

Izbor najadekvatnijeg investicionog rešenja za vas. Investicioni proizvodi i rešenja na domaćim i inostranim tržištima.

Sveobuhvatan pristup vašoj imovini

Savetnik u kojeg možete imati puno poverenje, koji uživa podršku jake grupe i koji ima pristup najinovativnijim i najefikasnijim rešenjima.

Naši eksperti – tim vama na usluzi

Kolektivna energija je veća od zbira njenih pojedničanih delova.  Vaš privatni bankar ima jedinstvenu sposobnost da vodeće eksperte Societe Generale Grupe angažuje za vaše pojedinačne potrebe. Timski duh je vitalni deo načina rada Societe Generale Private Banking.

Lična privatna banka

Societe Generale Private Banking nudi najbolje od oba sveta. Societe Generale Grupa pruža snagu globalne banke sa međunarodnim prisustvom i sa resursima i veštinama koje uz to idu. S druge strane, naša privatna banka u Srbiji vam omogućava pristup uslugama prilagođenim vama i susrete licem u lice, kao vid brzog odgovora na promene lokalnih uslova poslovanja, uz rešenja posebno osmišljena samo za vas.

Naša investiciona ponuda obuhvata lokalne i međunarodne kategorije imovine, kao i razne investicione instrumente i sadržaje.

Naše stručno mišljenje i posvećenost vam pomažu u donošenju zdravih investicionih odluka.

Investicioni saveti

Proizvodi

Kombinovanjem inovativnosti i dinamizna, naši lokalni eksperti formulišu preporuke prilagođene vama, u skladu sa vašim investicionim ciljevima i izgledima na tržištu.

Preporukama se obuhvataju razni lokalni i međunarodni finansijski instrumenti primenom različitih investicionih instrumenata i sadržaja:

Akcije

Obveznice

Naši investicioni proizvodi obuhvataju lokalne i međunarodne klase imovine, investicione instrumente i ciljeve.

Naše stručno mišljenje i posvećenost će vam omogućiti da donesete zdrave investicione odluke.

Trgovanje na tržištim kapitala

Potreban vam je stil Privatnog bankarstva koji zadovoljava vaše potrebe? Svoj portfolio možete izgraditi na raznim klasama proizvoda na različitim tržištima.

Saznajte više

Usluge istraživanja i strategije

Ekonomija je u bliskoj vezi sa finansijskim tržištima. Istraživački i strateški timovi analiziraju makroekonomske trendove kako bi definisali globalni ekonomski scenario.

Saznajte više

Dnevno bankarstvo

Odlična usluga za vaše svakodnevne finansijske aktivnosti. Izaberite rešenja koja vam najviše odgovaraju.

Saznajte više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore