Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Rukovodstvo

Upoznajte se sa rukovodećim timom Societe Generale Banke, timom koji svojim iskustvom i ekspertizom, nastoji da vam obezbedi sigurnu finansijsku budućnost i olakšano poslovanje.

Akcionar Banke koji ima učešće u Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd je

Societe Generale S.A., Paris 75009, 29, blvd Haussmann, France, sa učešćem od 100% u kapitalu Banke.

Upravni odbor

Giovanni Luca Soma, Predsednik

Marie Le Picard, Član

Michel Gassie, Član

Dragoljub Damljanović, Član (nezavisan)

Gordana Matić, Član (nezavisan)

Članovi Izvršnog odbora Banke

Marija Popović, Predsednik
Vuk Kosovac, Član
Markus Steuernagel, Član
Miroslav Rebić, Član
Sonja Miladinovski,Član
Vesna Marković, Član

Rukovodstvo

Jelena Šribar, Izvršni direktor direkcije ljudskih resursa
Ivan Lazarević,Izvršni direktor za poslove podrške
Dejan Vučinić, Izvršni direktor direkcije mreže
Ljubiša Egelja, Izvršni direktor direkcije marketinga
Branimir Spasić, Izvršni direktor sektora finansija

SG Osiguranje

Thibaut Fremy, Predsednik Izvršnog odbora

SOGELEASE

Boris Stević, Predsednik izvršnog odbora

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore