Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Naše vrednosti

Odlikuje nas timski rad, fokus na poboljšanje iskustava klijenata sa akcentom na usluge i savremene tehnološke inovacije, odnos zasnovan na poverenju i poštovanju i doprinos odgovornom i efikasnom poslovanju.

Vednosti poslovanja Societe Generale

Timski duh

 U svetu koji se menja, naši klijenti žele banku koja je odgovoran, pouzdan i siguran partner. Kao tim, zadovoljavamo potrebe klijenata dobro osmišljenim pristupom baziranog na našoj stručnosti u svakom segmentu poslovanja. Stremimo ka poslovanju fokusiranom na unapređenje odnosa sa klijentima i da sarađujemo sa njima na način na koji to činimo međusobno: pažljivo slušajući, zajedničkim radom, kolegijalno, ceneći doprinos onog drugog i deleći zajedničke uspehe i poteškoće.

Inovacija

Nastojimo da stalno poboljšavamo iskustva naših klijenata kroz timski rad, prilagođavanje naših rešenja njihovim potrebama, ali i predviđanjem budućih zahteva klijenata, naročito u svetlu tehnoloških inovacija. Preduzetničkim duhom, menjamo način rada promovišući razmenu i drugačiji pristup od uobičajenog. Učimo iz svojih uspeha podjednako kao i iz neuspeha.

Posvećenost

Naša posvećenost proizilazi iz kontinuiranog zadovoljstva klijenata i ponosa zbog pripadnosti našoj profesiji i Societe Generale grupi. Zajedno i svakodnevno, nastojimo da učinimo nešto drugačije što doprinosi poslovnom uspehu naših klijenata i nas samih. Promovišemo angažovanost i uspeh koji takav pristup donosi. Negujemo odnos koji se zasniva na poverenju i uzajamnom poštovanju, unutar same banke, ali i van njenih okvira.

Odgovornost

Kao bankari, doprinosimo ekonomskom, socijalnom i održivom razvoju životne sredine na tržištima u okviru kojih poslujemo. Nastojimo da pomognemo našim klijentima da iskoriste sav potencijal svojih poslovnih projekata, vodeći pri tom računa o svim potencijalnim rizicima. Naša odgovornost i etički kodeks zahtevaju da na potrebe klijenata odgovorimo efikasno, istovremeno vodeći računa o dugoročnim interesima svih zainteresovanih strana, poštujući pri tom u potpunosti pravila naše profesije.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore