Klijenti mogu da odluče da li će koristiti pečat u poslovanju sa bankom | Societe Generale Srbija
Contact center 011 30 11 555
Date : 01.10.2017

Klijenti mogu da odluče da li će koristiti pečat u poslovanju sa bankom

Klijenti Societe Generale banke od 01. oktobra mogu da odluče da li žele da koriste pečat za platne usluge u poslovanju sa bankom. Ova mogućnost je u skladu sa izmenom podzakonskih akata Narodne banke Srbije iz oblasti platnog prometa kojom se preciziraju odredbe koje se odnose na neobaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata.

Opcija opredeljivanja važi kako za postojeće tako i za nove klijente banke koji mogu da odluče da li će u poslovanju sa bankom koristiti pečat za overavanje dokumentacije u vezi sa platnim uslugama (kao što su platni nalozi, pisane saglasnosti za direktno zaduženje i menice sa pratećom dokumentacijom).

Novi klijenti banke će se opredeljivati po ovom pitanju pri otvaranju računa, dok postojeći klijenti mogu da se obrate banci sa zahtevom da ubuduće ne koriste pečat za platne usluge. Sve dodatne informacije klijenti mogu dobiti od svojih ličnih bankara.

Societe Generale banka kroz sve svoje aktivnosti želi da svojim klijentima omogući jednostavnije poslovanje sa bankom. Pored olakšavanja procedura tu su i drugi proizvodi i usluge kao što su usluge elektronskog bankarstva Soge banking i Hal E-bank koje omogućavaju klijentima da  lako i efikasno obavljaju svakodnevne bankarske aktivnosti bez dolaska u ekspozituru, Sogecash Web za upravljanje računima, optimizaciju transakcija i gotovine bilo gde u svetu, u svakoj banci u kojoj postoji otvoren račun, u bilo kojoj valuti, kao i e-fakture koje klijentima omogućavaju da fakture prave, šalju i primaju elektronskim putem.

Map of branch locations

Find a branch

Online branch

A team of professional online bankers is at your disposal every day from 8 am to 10 pm and Saturdays and Sundays from 10 am to 7 pm.

Find out more
Back to top