Klijenti mogu da odluče da li će koristiti pečat u poslovanju sa bankom | Societe Generale Srbija
Korisnički centar 011 30 11 555
Datum : 01.10.2017

Klijenti mogu da odluče da li će koristiti pečat u poslovanju sa bankom

Klijenti Societe Generale banke od 01. oktobra mogu da odluče da li žele da koriste pečat za platne usluge u poslovanju sa bankom. Ova mogućnost je u skladu sa izmenom podzakonskih akata Narodne banke Srbije iz oblasti platnog prometa kojom se preciziraju odredbe koje se odnose na neobaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata.

Opcija opredeljivanja važi kako za postojeće tako i za nove klijente banke koji mogu da odluče da li će u poslovanju sa bankom koristiti pečat za overavanje dokumentacije u vezi sa platnim uslugama (kao što su platni nalozi, pisane saglasnosti za direktno zaduženje i menice sa pratećom dokumentacijom).

Novi klijenti banke će se opredeljivati po ovom pitanju pri otvaranju računa, dok postojeći klijenti mogu da se obrate banci sa zahtevom da ubuduće ne koriste pečat za platne usluge. Sve dodatne informacije klijenti mogu dobiti od svojih ličnih bankara.

Societe Generale banka kroz sve svoje aktivnosti želi da svojim klijentima omogući jednostavnije poslovanje sa bankom. Pored olakšavanja procedura tu su i drugi proizvodi i usluge kao što su usluge elektronskog bankarstva Soge banking i Hal E-bank koje omogućavaju klijentima da  lako i efikasno obavljaju svakodnevne bankarske aktivnosti bez dolaska u ekspozituru, Sogecash Web za upravljanje računima, optimizaciju transakcija i gotovine bilo gde u svetu, u svakoj banci u kojoj postoji otvoren račun, u bilo kojoj valuti, kao i e-fakture koje klijentima omogućavaju da fakture prave, šalju i primaju elektronskim putem.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore