soge loaderReprezentativni primer kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom u prve 3 godine, nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu
Vrednost nekretnine
50.000 EUR
Učešće klijenta
10.000 EUR
Iznos kredita banke
40.000 EUR
Rok otplate
25 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine
2,55%
Mesečna rata u prve 3 godine
181 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine
2,95% + šestomesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine
184 EUR
Naknade na ime obrade kredita (0,00% od iznosa kredita)
0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje 100 EUR
u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva) 480 EUR
u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke 20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,84%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi) 59.552 EUR
EKS obračunat na dan 08.04.2019Želim dodatne informacije o ovom kreditu

Želim dodatne informacije o ovom kreditu
Želim dodatne informacije o ovom kreditu


Pogledajte naš Vodič za kupovinu stana i prođite kroz važne savete i korake koji će vam olakšati da i vi sebe vidite u svom novom stanu!
kliknite ovde
Kupovina stana u 7 koraka
Vidimo se!