M Banking

Za lak pregled stanja po računima, brza i sigurna plaćanja, instalirajte besplatnu Societe Generale m-banking aplikaciju na svom Android uređaju.

Install
Online banking Korisnički centar 011 30 11 555
Online banking

Kredit pokriven sa 100% depozita

Imate novac za investiranje i shvatate da taj novac možete položiti i dobiti kredit po povoljnijim uslovima. Nakon otplate kredita, vaš početni novac vam je i dalje na raspolaganju, uvećan za godišnju kamatu.

Karakteristike kredita pokrivenog sa 100 posto depozita

Iskoristite kredit pokriven sa 100% depozita za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje osnovnih sredstava i plaćanje ka inostranstvu

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

  • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva

Zatvori
Reprezentativni primeri za kredit pokriven sa 100% depozita
Reprezentativni primer kredita sa 100% depozita u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou6,5%
Mesečna rata19.829 RSD
Administrativni trošak (0,5%)5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 11,76%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.194.711 RSD
EKS obračunat na dan 21.03.2017.
Reprezentativni primer kredita sa 100% depozita u evrima
Iznos kredita10.000 EUR
Rok otplate60 meseci
NKS na godišnjem nivou3,95%
Mesečna rata184 EUR
Administrativni trošak (0,5%)50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika1.000 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
EKS na godišnjem nivou 5,4%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.103 EUR
EKS obračunat na dan 21.03.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Soge banking

Uz Soge banking olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za ispate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


0/36

0/36


accept

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore