M Banking

Za lak pregled stanja po računima, brza i sigurna plaćanja, instalirajte besplatnu Societe Generale m-banking aplikaciju na svom Android uređaju.

Install
Korisnički centar 011 30 11 555

Kredit iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede

Znamo da je vašem biznisu potreban partner i podrška. Neko ko će u najkraćem roku prepoznati specifične potrebe za unapređenje vašeg poslovanja i u najbržem roku odgovoriti na njih.

Iz tog razloga, Societe generale učestvuje u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede u 2017 godini.

Namena i prednosti kredita

Sredstva iz ovog programa se mogu koristiti za nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u process proizvodnje razmenjivih dobara i to:

Prednost ovog kredita je ta što smanjuje troškove vaše investicije za nabavku opreme i mašina jer  Ministarstvo obezbeđuje bespovratna sredstva do 25%  neto nabavne vrednosti  opreme. Firma koja podnosi zahtev je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, a ostatak će finansirati banka.

Reprezentativni primer kredita iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u evrima
Ukupan iznos investicije60.000 EUR
Učešće3.000 EUR
Bespovratna sredstva15.000 EUR
Iznos kredita42.000 EUR
Rok otplate36 meseci
NKS na godišnjem nivou3,05%
Mesečna rata1.456,62 EUR
Administrativni trošak (0,5%)210 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika600 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika102 RSD
Zahtev za upis u APR5.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 3,50%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)44,559.78 EUR
EKS obračunat na dan 19.04.2017.

Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. U skladu sa uslovima javnog poziva troškovi osiguranja i procene predmeta zaloge nisu uključeni u obračun EKS u ovom reprezentativnom primeru, s tim da će se isti obračunati u EKS na dan odobravanja i na dan isplate kredita Klijentu. Tako obračunati EKS može biti veći samo na osnovu uračunavanja ovih troškova.

Još jedan benefit programa se ogleda u tome što je primarno obezbeđenje zaloga nad opremom koja je predmet nabavke.

Iskoristite pogodnosti ove ponude i obratite se vašem ličnom bankaru u obližnjoj ekspozituri kako bi se upoznali sa uslovima programa i ostvarili mogućnost korišćenja bespovratnih sredstava i povoljnog kredita.

Učesnici mogu biti mikro i mala pravna lica prema finansijskom izveštaju za 2015 godinu i preduzetnici registrovani u APR pre 31.12.2015 godine

Učešće u programu je ograničeno uslovima koje je propisalo Ministarstvo privrede. Sve detalje u vezi sa programom i uslovima možete pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede ovde.

Pozovite nas

Za više informacija, naši lični bankari vam stoje na raspolaganju, a možete nas kontaktirati i besplatnim pozivom

Popunite polja forme


0/36

0/36


accept

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore