KURSNA LISTA   -   18.01.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.4211 123.8359 126.2507
CHF CHF 111.9854 115.3894 118.7934
GBP GBP 138.6831 142.8986 147.1141
USD USD 110.1497 115.8861 121.6225
kompletna lista

Platni promet sa inostranstvom

 
Korišćenjem mreže Societe Generale grupe kao i mreže prvoklasnih svetskih banaka međunarodni platni promet možete obaviti brzo, efikasno i pouzdano.

Privreda     Platni promet sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom

Na prilive u korist deviznih računa iz inostranstva ne naplaćuje se provizija.
 
Međunarodni platni promet lako se obavlja i korišćenjem elektronskog bankarstva, uz tarife niže za 25% u odnosu na standardan način obavljanja platnog prometa:
 • Sogecash Web International
 • HAL E-Banking (Halcom)
Plaćanje prema inostranstvu možete da obavljate na sledeće načine:
 • doznakom
 • čekom
 • inkasom
 • elektronski
Plaćanje doznakom
Naloge za plaćanje moguće je dostaviti:
 • elektronski, putem usluga Sogecash Net ili HAL E-Banking
 • Lično
 • faksom (potrebno je da se dostavi original naloga kasnije u toku dana)
 • poštom
Ukoliko naloge za plaćanje šalju elektronski, rezidenti su dužni da dostave i prateću dokumentaciju banci, u cilju realizovanja naloga na faks:
(011) 311 47 44 i (011) 311 41 59 radnim danima od 09:00 do 17:00
ili na e-mail:
 devizni rezim@socgen.com

Nerezidentnim klijentima za plaćanja prema inostranstvu potreban je zahtev za plaćanje na memorandumu.

Svi nalozi sa obezbeđenim pokrićem i plaćenom provizijom, popunjeni u skladu sa propisima.

 • primljeni do 12:00h ili elektronski do 14:00h, izvršavaju se istog radnog dana
 • primljeni nakon navedenih termina izvršavaju se sledećeg radnog dana
Plaćanje čekom (nostro ček)
Za plaćanje čekom klijent je obavezan da dostavi ispravno popunjen nalog za plaćanje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kao i predviđenu dokumentaciju. Societe Generale Banka Srbija će poslati ček u odgovarajućoj valuti plaćanja u skladu sa svojim ino korespodentskim ugovorima.
Plaćanje inkasom
Societe Generale banka postupa po nalogu klijenta u skladu sa inkaso instrukcijom.
PLAĆANJE KORISNIKU U DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, U IZNOSU DO EUR 50.000.00
Naloge za plaćanje korisniku u  državi članici Evropske unije  u iznosu do EUR 50.000,00  Societe Generale banka Srbija će obraditi u zavisnosti od vremena dostave naloga - istog ili narednog dana, ispostavljanjem naloga za plaćanje SWIFT porukom svojoj korespondentskoj banci.
 
 • Naloge primljene do vremena predviđenog za prijem naloga, Banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu.
 • Naloge primljene nakon vremena predviđenog za prijem naloga, Societe Generale banka Srbija će izvršiti u roku od 24 sata od njihovog prijema, odnosno narednog radnog dana na navedeni način.
Korespodentna banka i banka korisnika će nastojati da izvrše prenos sredstava korisniku sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga, odnosno u skladu sa poslovnom politikom tih banaka.
 
Banka će o izvršenom plaćanju,  obavestiti nalogodavca dostavom kopije  SWIFT poruke iz koje se vidi datum sa kojim će biti zadužen račun banke.
 
Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent može izvršiti koristeći sredstva sa svog deviznog računa ili kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Banke.
 
Za usluge platnog prometa sa inostranstvom  Banka obračunava i naplaćuje proviziju u skladu sa tarifom naknada Societe Generale banke Srbija. Iznos provizije klijentu se na njegov zahtev dostavlja prilikom dostavljanja naloga za plaćanje iz deviznih sredstava,  ili prilikom dostavljanja obračuna za kupovinu deviznih sredstava od  Banke.
 
Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju nakon zaduženja korespondentske  banke po principu pokrića stvarnih troškova, o čemu se klijent obavešten kroz izvod i prateći obrazac 70.
 
Podatke o izvršenom plaćanju, referenci plaćanja, zaduženju provizije, iznosu plaćanja, provizije i ostalih troškova plaćanja, kao i deviznom kursu u slučaju konverzije iz dinara ili drugih valuta, banka dostavlja klijentu izvodom.
 
U slučaju nepostovanja zakonskih propisa koji se odnose na realizaciju naloga za plaćanje, Banka može da nalog vrati nalogodavcu  najkasnije narednog radnog dana od kada je podnet kao i da,  ako drugačije nije ugovoreno, u tom roku vrati obezbeđeno pokriće.
 
U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, Banka će na osnovu klijentovog pisanog dopisa, problem istražiti i pisanim putem informisati klijenta o  uzrocima i preduzetim radnjama u cilju rešavanja prigovora. Banka je u obavezi da klijentu dostavi pisani odgovor u roku od 30 dana. Ukoliko klijent nije zadovoljan odgovorom , moze u pisanoj formi obavestiti Narodnu banku Srbije o svom prigovoru.
 
Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile zbog kojeg Banka nije u tehničkoj mogucnosti da izvrši dostavljeni ispravan nalog. U slučaju kašnjenja izvršenja ispravnog naloga zbog nastanka vanredne situacije, kamate ili bilo koji drugi oblik obeštećenja se ne plaća.
 
Naplata iz inostranstva
O svim prilivima iz inostranstva primljenim do 12:00 h banka dostavlja obaveštenje klijentu-korisniku sredstava istog radnog dana. Klijent je dužan da u roku od 24 časa obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate, lično, na fax ili e-mail-om. Po prijemu informacije banka obrađuje priliv sa datumom valute iz SWIFT poruke.
Izvodi o dnevnom prometu i stanju se mogu dobiti:
 • e-bankingom
 • e-mailom
 • faksom
 • poštom
 • lično
 • SWIFT-om
Obaveštenja o prilivu iz inostranstva se mogu klijentima dostavljati putem e-mail-a ili faksa, kao i SWIFT porukom koja predstavlja dokaz da je plaćanje izvršeno.
 
 
Reklamacije
 
U slučaju da korisnik plaćanja nije dobio sredstva u skladu sa navedenim postupkom ili klijent ima primedbu na neki drugi aspekt obavljene transakcije, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.
 
Za reklamacije vezane za plaćanja prema inostranstvu kontakt osoba je Vesna Todorović
 
(011) 30 19 710  radnim danima od 09:00 do 17:00.
 vesna.todorovic@socgen.com

DOMAĆI PLATNI PROMET

Za brz i siguran platni promet u zemlji

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Za lakše poslovanje
izrada sajtova