KURSNA LISTA   -   18.01.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.4211 123.8359 126.2507
CHF CHF 111.9854 115.3894 118.7934
GBP GBP 138.6831 142.8986 147.1141
USD USD 110.1497 115.8861 121.6225
kompletna lista

Platni promet sa inostranstvom

 
Korišćenjem mreže Societe Generale grupe kao i mreže prvoklasnih svetskih banaka međunarodni platni promet možete obaviti brzo, efikasno i pouzdano.

Mali biznis     Platni promet sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom

Na prilive u korist deviznih računa iz inostranstva ne naplaćuje se provizija.
 
Međunarodnog platni promet lako se obavlja i korišćenjem elektronskog bankarstva, uz tarife niže za 25% u odnosu na standardan način obavljanja platnog prometa:
 • Sogecash Web International
 • HAL E-Banking (Halcom)
Plaćanje prema inostranstvu možete da obavljate na sledeće načine:
 • doznakom
 • čekom
 • inkasom
 • elektronski
Plaćanje doznakom
Naloge za plaćanje moguće je dostaviti:
 • elektronski, putem usluga Sogecash Net ili HAL E-Banking
 • Lično
 • faksom (potrebno je da se dostavi original naloga kasnije u toku dana)
 • poštom
Ukoliko naloge za plaćanje šalju elektronski, rezidenti su dužni da dostave i prateću dokumentaciju banci, u cilju realizovanja naloga na faks:
(011) 311 47 44 i (011) 311 41 59 radnim danima od 09:00 do 17:00
ili na e-mail:
 devizni rezim@socgen.com

Nerezidentnim klijentima za plaćanja prema inostranstvu potreban je zahtev za plaćanje na memorandumu.

Svi nalozi sa obezbeđenim pokrićem i plaćenom provizijom, popunjeni u skladu sa propisima.

 • primljeni do 12:00h ili elektronski do 14:00h, izvršavaju se istog radnog dana
 • primljeni nakon navedenih termina izvršavaju se sledećeg radnog dana
Plaćanje čekom (nostro ček)
Za plaćanje čekom klijent je obavezan da dostavi ispravno popunjen nalog za plaćanje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kao i predvidjenu dokumentaciju. Societe Generale Banka Srbija će poslati ček u odgovarajućoj valuti plaćanja u skladu sa svojim ino korespodentskim ugovorima.
Plaćanje inkasom
Societe Generale banka postupa po nalogu klijenta u skladu sa inkaso instrukcijom.
Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR
Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa važećom Tarifom banke za usluge platnog prometa, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespodentnoj banci u inostranstvu.
 
Korespodentna banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga.
Naplata iz inostranstva
O svim prilivima iz inostranstva primljenim do 12:00 h banka dostavlja obaveštenje klijentu-korisniku sredstava istog radnog dana. Klijent je dužan da u roku od 24 časa obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate, lično, na fax ili e-mail-om. Po prijemu informacije banka obrađuje priliv sa datumom valute iz SWIFT poruke.
Izvodi o dnevnom prometu i stanju se mogu dobiti:
 • e-bankingom
 • e-mailom
 • faksom
 • poštom
 • lično
 • SWIFT-om
Obaveštenja o prilivu iz inostranstva se mogu klijentima dostavljati putem, kao i SWIFT poruka koja predstavlja dokaz da je plaćanje izvršeno klijentu se može dostaviti putem e-mail-a ili faksa.
 
 
Reklamacije
 
U slučaju da korisnik plaćanja nije dobio sredstva u skladu sa navedenim postupkom ili klijent ima primedbu na neki drugi aspekt obavljene transakcije, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.
 
Za reklamacije vezane za plaćanja prema inostranstvu kontakt osoba je Vesna Todorović
 
(011) 30 19 710  radnim danima od 09:00 do 17:00.
 vesna.todorovic@socgen.com

DOMAĆI PLATNI PROMET

Za brz i siguran platni promet u zemlji

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Za lakše poslovanje
izrada sajtova