KURSNA LISTA   -   25.02.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5289 123.9458 126.3627
CHF CHF 112.9266 116.3592 119.7918
GBP GBP 142.7936 147.1341 151.4746
USD USD 111.2785 117.0736 122.8687
kompletna lista

Osiguranje kartica

Stanovništvo     Osiguranje    Neživotno osiguranje    Osiguranje kartica

Osiguranje kartica

Osiguranje kartica uključeno je u paket Prestiž

 
Svi korisnici paketa Prestiž sa Visa Classic debitnom karticom osigurani su Uniqa neživotnim osiguranjem koje obuhvata:
 
 
1. Gubitak / krađa kartice
Nadoknađuju se troškovi proistekli neovlašćenim korišćenjem platne kartice osim troškova koji su nastali više od 72 sata pre prijave. Maksimalna obaveza osiguravača do 1.000 EUR
 
2. Blokadu kartice
Nadoknađuju se troškovi blokiranja i zamene nestale platne kartice. Maksimalna obaveza osiguravača do 15 EUR
 
3. Izgubljene ključeve / dokumenta
Nadoknađuju se troškovi zamene dokumenata i ključeva nestalih zajedno sa platnom karticom. Maksimalna obaveza osiguravača do 100 EUR
 
4. Putne informacije pre i u toku puta
(usluga važi i u zemlji i u inostranstvu, jedan poziv mesečno)
 
Obuhvata informacije o:
 • vizama i administrativnim formalnostima koje treba ispuniti za lica i vozila pre i za vreme putovanja
 • adresama stranih konzulata i turističkih informativnih centara u Evropskoj uniji
 • carinskim propisima i dažbinama
 • klimi i odgovarajućoj odeći
 • lokalnim državnim praznicima, vremenskim razlikama,
 • uslovima putovanja: način prevoza (avio, brodski, drumski), rutama
 • obaveznom i preporučenom vakcinisanju
 • higijenskim i medicinskim merama opreza shodno zemlji koju osiguranik namerava da poseti
5. organizaciju pravne i medicinske pomoći
(usluga važi samo u inostranstvu)
 
 
Osiguranje kartice možete dokupiti uz svaku karticu, nezavisno od paketa Prestiž
 
 
Visa Gold
 
Svi korisnici Visa Gold kreditne kartice osigurani su putno-zdravstvenim osiguranjem koje obuhvata:
 • hitne medicinske troškove
 • gubitak/krađu kartice
 • gubitak/krađu prtljaga
 • kašnjenje leta
Polisa putnog zdravstvenog osiguranja glasi na period važenja kartice a klijent ima pravo na pokriće 90 dana godišnje.
Iznos pokrića za hitne medicinske troškove je do 30.000 evra godišnje.
Osiguranje važi i za bračnog druga korisnika i izdržavanu decu do 25 godina starosti kad putuju sa korisnikom platne kartice.
Osiguranje od gubitka/krađe kartice važi i u zemlji i u inostranstvu.
Sve ostale vrste osiguranja važe samo u inostranstvu (putno zdravstveno, kašnjenje leta, gubitak prtljaga).

OSIGURANJE KREDITA

Za sve vrste kredita
izrada sajtova