KURSNA LISTA   -   30.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5667 123.9844 126.4021
CHF CHF 112.1929 115.6032 119.0135
GBP GBP 139.1867 143.4175 147.6483
USD USD 111.9112 115.3129 118.7146
kompletna lista

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Kombinovani stambeni krediti

Kombinovani stambeni krediti


Izbor novog doma i kredita za stan je najvažnija životna investicija za svaku porodicu, zato se biraju pažljivo za decenije koje dolaze. A zahvaljujući našoj novoj ponudi povoljnih stambenih kredita, ostalo vam je još samo da odaberete gde ćete da živite! 
 
Ovo je vrsta stambenog kredita koja vam omogućava da prelazite sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu i obrnuto tokom celog roka otplate.
 
Na samom početku birate kojom kamatom želite da započnete otplatu kredita – sa varijabilnom ili fiksnom. Na svake 3 godine banka vam nudi mogućnost da ostanete na odabranom tipu kamate ili bez nadoknade pređete na drugu.
 
Zašto je to dobro za vas?
 
Ako EURIBOR krene da raste povećaće se i rata vašeg kredita. U tom slučaju vi možete da pređete na fiksnu kamatu i da budete zaštićeni od oscilacija varijabilne kamatne stope. Kada procenite da je varijabilna kamata povoljnija nego fiksna, uvek se možete vratiti na nju.
 
 
Ostale karakteristike kombinovanog stambenog kredita:
 • Rok otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Učešće od 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 1
 • Administrativni trošak: 1,50% od iznosa kredita
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 2
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Može se koristiti za kupovinu uknjiženih i neuknjiženin nekretnina
 • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 3
Primer kombinovanog stambenog kredita kada započinjete otplatu varijabilnom kamatnom stopom *
  Reprezentativni primeri kombinovanog stambenog kredita iz sredstava banke
sa varijabilnom kamatom, iskazan u evrima, na period od 25 godina
 
  Vrednost
nekretnine
Učešće
20%
Iznos
kredita
Mesečna rata
prve 3 godine
Mesečna rata
nakon 3 godine
Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  30.000 EUR 6.000 EUR 24.000 EUR 111 EUR 111 EUR 360 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 4
4,96%  
  50.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR 185 EUR 185 EUR 600 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 4
4,09%  

* U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

Za iznos kredita 24.000 EUR ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita su 38.052 EUR.
Za iznos kredita 40.000 EUR ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita su 60.529 EUR.

Primer kombinovanog stambenog kredita kada započinjete otplatu fiksnom kamatnom stopom **
  Reprezentativni primeri kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom,
nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu, na period od 25 godina
 
  Vrednost
nekretnine
Učešće
20%
Iznos
kredita
Administrativni
trošak
Fiksna NKS
prve 3 godine
Mesečna rata prve 3 godine Varijabilna NKS
posle 3 godine
Mesečna rata nakon 3 godine EKS
(na godišnjem nivou)
 
  30.000 EUR 6.000 EUR 24.000 EUR 360 EUR 2,65% 110 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 5
111 EUR 4,93%  
  50.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR 600 EUR 2,65% 183 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 5
185 EUR 4,06%  

** U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

Za iznos kredita 24.000 EUR ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita su 37.975 EUR.
Za iznos kredita 40.000 EUR ukupane obaveze tokom perioda otplate kredita su 60.400 EUR.

EKS obračunat na dan 28.10.2016.

 
 

Više informacija o svim tipovima stambenih kredita iz naše ponude, kao i specijalne kreditne ponude u saradnji sa investitorima u Beogradu i Kragujevcu možete videti na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
Podnosilac zahteva:
 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita:
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično olašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 evra
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak NKOSK (premija osiguranja 1,50% + obrada zahteva 30 evra): 480 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 dinara
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
 
Kao korisnik kombinovanog stambenog kredita potrebno je primate platu preko računa u Societe Generale banci.
 
1 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
2 Kombinovani stambeni krediti su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
3 U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.
4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016. godine iznosila -0,202% godišnje.
5 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016. godine iznosila -0,202% godišnje.
6 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Banka zadržava pravo da ne odobri kredit, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju ili garancije. 
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite besplatni Info telefon 0800 30 31 30 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
izrada sajtova