KURSNA LISTA   -   30.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5667 123.9844 126.4021
CHF CHF 112.1929 115.6032 119.0135
GBP GBP 139.1867 143.4175 147.6483
USD USD 111.9112 115.3129 118.7146
kompletna lista

Izmena zakona o platnom prometu

Obaveštenje o početku postupanja shodno članu 44. stava 1. i 2. Zakona o platnom prometu
 
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će Banka shodno odredbama člana 44. stav 1. i 2. Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“ br. 3/2002 .... i 31/2011), i Odluci o načinu, uslovima i naknadama za preuzimanje podataka u elektronskoj formi o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica registrovanih u Agenciji za privredne registre od Agencije za privredne registre izvršiti inicijalno preuzimanje podataka o svojim klijentima, a počev od 08.12.2011.god. svakodnevno će u elektronskoj formi preuzimati podatke o statusnim i drugim promenama.
 
U skladu sa pomenutim, podsećamo Vas da je neophodno da preduzmete pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka u vezi sa otvorenim računima u našoj Banci. U slučaju da je došlo do promene zakonskog zastupnika ili poslovnog imena, potrebno je dostaviti novi depo karton potpisan od strane novog lica ovlašćenog za zastupanje, novi OP Obrazac, kao i  deponovati novi pečat sa novim poslovnim imenom. U suprotnom, Banka je dužna da odbije izvršavanje naloga za plaćanje sve dok se ne izvrše propisane pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka.
 
Ukoliko platni promet obavljate elektronskim putem a došlo je do promena navedenih u prethodnom stavu, neophodno je, takođe, preduzeti potrebne radnje za usaglašavanje podataka (podaci u Ugovoru, novi OP obrazac, novi pečat).
 
U slučaju da se upisana promena odnosi na promenu vlasničke strukture, potrebno je dostaviti dokumentaciju za identifikaciju lica u vlasničkom nizu, odnosno za stvarnog vlasnika.
 
Napominjemo da su i klijenti Banke, pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost, a koja se ne registruju kod APR-a već kod drugih organa i organizacija, u obavezi da obaveste Banku o statusnoj i drugoj promeni, kao i da preduzmu neophodne pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka u skladu sa ovim promenama i to u roku od tri dana od dana prijema Rešenja o upisu promene.
 

ČESTA PITANJA

Odgovori na često postavljena pitanja
izrada sajtova